Casa de Fusta - Excursions adaptades i inclusives per a persones amb mobilitat reduïdaItinerari d'anada i tornada, guiat, amb assistència tècnica i configurat per l'equip tècnic de l'EXAD (EXcursions ADaptades), per a poder transitar amb qualsevol material de suport (cadires de rodes manuals i/o electròniques, escúters elèctrics, handbikes manuals i/o electròniques...) que utilitzem les persones amb mobilitat reduïda.

Aquests itineraris es poden reservar per a una sola persona o per a grups. Les persones amb mobilitat reduïda poden anar acompanyades amb persones en bicicleta.


Fotos